امروز: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
کلیه اخبار مرتبط با واژه مرد پاکستانی
رکورد عجیب شکستن 45 نارگیل با سر+تصاویر

مرد پاکستانی با شکستن 45 نارگیل با سر وارد کتاب رکوردها شد.
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۵:۲۵