امروز: جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶
 چهار نکته
/یادداشت/محمد کاظم انبارلویی

آقای روحانی! وقتی در کنار گوش شما در مرزهای کشور طبل جنگ به صدا درآمده است؛ وقتی حد اقل ۱۶ میلیون نفر در این انتخابات شخص دیگری را برگزیدند چرا باید آنها را متهم به تخریب و فریبکاری کرد؟ مگر ما نیاز به اتحاد ملی و انسجام اسلامی نداریم؟
پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۹:۲۲
اصلاح سیاست ورزی و مهار آفات
/یادداشت/ عباس سلیمی نمین

آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲ با کسب ۵۰.۵درصد آرا سکان­دار امور اجرایی کشور شد اما در ۲۹ اردیبهشت امسال با ۵۷ درصد آراء. چه میزان از این رشد ناشی از علائم ساختار شکنانه است؟
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷:۰۴